800 ปี แมกนา คาร์ตา : ตอนที่ 9 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 (29 พ.ค.58)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Y74l2noJ7AE
ดู 1127 ครั้ง
ตอนที่ 9 (คลิป) สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489” (29 พ.ค. 58)