หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบ พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาด 9 นิ้ว

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=3BKcfyBF0ew
ดู 1227 ครั้ง
นั่งปรกอธิฐานจิตพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา โดย
1.พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9(ปธ.9) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
2.พระครูพิศาลจริยาภิรมย์(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
3.พระครูสรพาจน์โฆสิต(พระอาจารย์หนุ่ม) วัดบางแวก จ.กรุงเทพฯ
4..พระอาจารย์อภิญญา(หลวงพ่อญา) วัดบางพระ จ.นครปฐม
5.พระครูใบฎีกาจิรพงษ์ ธีรวโร(หลวงพี่เลี้ยง) วัดจอมเกษ จ.พระนครศรีอยุธยา
-เวลา 17.19 น.พระครูพิศาลจริยาภิรมย์(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม ดับเทียนชัย
ร่วมจัดสร้างโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณ
http://pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1831