ลานอเนกประสงค์ ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=FUGiPrcLgUU
ดู 2495 ครั้ง
พี่น้องร่วมใจสร้างลานชุมชนปลอดยาเสพติด "ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อปลอดยาเสพติด" เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของลูกหลานชาววัดอรุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับพื้นที่ว่างในชุมชน พื้นที่ 215 ตรางเมตร เพื่อเทปูนซีเมนต์ทำเป็นลานสาธารณะประโยชน์ ใว้สำหรับให้เด็กๆในชุมชนได้ออกกำลังกายและไว้ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน

รายการก่อสร้างลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด
1.เทลานปูน ขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ยาว 40 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ใช้สอย 250 ตารางเมตร
2.สนามหญ้า ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร
3.ติดตั้งราวเหล็ก ขนาดความสูง 0.50 เมตร ยาว 14 เมตร
4.ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 3.80 เมตร จำนวน 6 ต้น
5.สนามฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ 1 สนาม(สำหรับเด็ก 7-10 ขวบ)
6.สนามแบดมินตันพร้อมอุปกรณ์ 1 สนาม
7.ปลูกต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มัน ขนาดความสูง 3.50 เมตร จำนวน 2 ต้น
8.ปลูกต้นโมกขศักดิ์ ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 24 กระถาง
9.ปลูกต้นมะยม ขนาดความสูง 2 เมตร จำนวน 2 ต้น
10.ชิงช้าโยกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัว
11.โต๊ะหินขัดพร้อมม้านั่ง จำนวน 2 ชุด
12.ปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
13.สร้างรางระบายน้ำความยาว 15 เมตร
รวมใช้เงินในการก่อสร้างและปรับปรุงทั้งสิ้นเป็นเงิน = 237,450 บาท

รายนามผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคเงินสร้างลานอเนกประสงค์ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด
1.บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัดโดย คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ = 91,500 บาท
2.ค่ายเพลงกะฉ่อนคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ = 66,650 บาท
3.บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้งจำกัดโดย คุณสัจเกษม วงศ์วรรณไชย = 30,000 บาท
4.คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล (เสี่ยเกา สาย2) = 25,000 บาท
5.คุณกฤษณะ เนาว์สถาน(นะ เมืองเพชร) = 12,000 บาท
6.ดาบยนต์ สมเด็จ = 5,000 บาท
7.คุณตุ่ม และครอบครัวทองแท้ = 1,000 บาท
8.คุณปรีชา รัตนประสิทธิ์ = 1,000 บาท
9.คุณตอง วัดอรุณ = 1,000 บาท
10.ป๋าแดง = 1,000 บาท
11.คุณยักษ์เอ๊ย by กะฉ่อน = 500 บาท
12.คุณรณวิทย์-คุณนกแก้ว = 500 บาท
13.คุณต๊อบ วัดอรุณ = 300 บาท
14.คุณแม่จี๊ด = 300 บาท
15.คุณเนี้ยว = 200 บาท
16.คุณใหม่ = 200 บาท
17.คุณนิว ทองแท้ = 200 บาท
18.คุณป้าช่วย สังเพ็ชร = 200 บาท
19.คุณลุงบานเย็น มาละยะมาลี = 200 บาท
20.คุณแหม่ม-คุณมาลี เหมือนมาต = 200 บาท
21.คุณยุวดี 100 บาท
22.คุณแม่โต้ =100 บาท
23.คุณหมวย =100 บาท
24.คุณเก่ง วัดอรุณ =100 บาท
25.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม =100 บาท
รวมเป็นที่เงินที่รับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งสิ้น = 237,450 บาท
.....
ลานอเนกประสงค์ ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ
variety.kachon.com/61512