สารคดี 100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 21 เสด็จประพาส ฝรั่งเศส 2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=rqPa4EFzYGA
ดู 609 ครั้ง
ตอนที่ 21 เสด็จประพาส ฝรั่งเศส ตอนที่ 2