สารคดี 100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 22 เสด็จประพาส อังกฤษ ตอน 1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Noh48jDF1P0
ดู 843 ครั้ง
สารคดี ชุด 100 ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พศ 2550
อยากให้ทุกคนได้ชม เพื่อการศึกษา และได้รับความบันเทิง เท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด