พิธีไหว้ครูพระอาจารย์หนุ่มวันบางแวก ฝ่ายสงฆ์ ประจำปี 2559

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=FoArtwPonaY
ดู 1425 ครั้ง
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาครูบูรพาจารย์ พระครูสรพาจน์โฆสิต (พระอาจารย์หนุ่ม) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบางแวก ถ.จรัญสนิทวงศ์ซอย ๑๓(ซ.บางแวก๓) กรุงเทพฯ
พระเกจิคณาจารย์ร่วมเจริญจิตตภาวนา ปรกในพิธีฯ
หลวงพ่ออภิญญา คณุตฺตโม (ลพ.ญา) วัดบางพระ นครปฐม ประธานปรกในพิธี
พระครูวิชัยพลากร (ลพ.ไม้) วัดมารวิชัย อยุธยา
พระครูธีรวุฒิคุณ (ลพ.เบี้ยว) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
พระครูประกาศโพธิกิตต์ (ลพ.แดง) วัดโพธิ์ ตลิ่งชัน กทม.
พระครูสุทธิสารโสภิต (ลพ.ต๋อง) วัดพุตะเคียน กาญจนบุรี
พระครูปลัดปราโมทย์ ปโมทิโต(ลพ.ช้าง) วัดโพธิ์ ตลิ่งชัน กทม.
พระครูปลัดจิรพงษ์ ธีรวโร (ลพ.เลี้ยง) วัดจอมเกษ อยุธยา
พระครูสรพาจน์โฆสิต (ลพ.หนุ่ม) วัดบางแวก กทม.
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=718