ผวาตัวเงินตัวทอง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=nNZFcQCQzOM
ดู 776 ครั้ง
ตัวเงินตัวทองเหล่านี้ อาศัยอยู่ในที่ดินตาบอด เป็นหนองน้ำเล็กๆ ไม่สามารถออกไปไหนได้ มันออกลูกหลานมา มากกว่า 100 ตัว และตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อขาดอาหารมันหิวจึงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์