รำลึกรัตนโกสินทร์ ๒๓๐ ปี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=D2DsLvHQbTY
ดู 913 ครั้ง
กรมธนารักษ์ ได้ร่วมกับ กรมศิลปากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร และประชาคมชาวบางลำพู จัดงาน "รำลึกรัตนโกสินทร์ ๒๓๐ ปี" ปิดถนนท่าพระอาทิตย์ย้อนรอยวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมชาวกรุงเก่าและจัดกิจกรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ในส่วนของกรมศิลปากร จัดกิจกรรมนำชมอาคารที่ทำการของกรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นวังเก่าที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมถึงหอประติมากรรมต้นแบบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ พร้อมทั้งเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตึกถาวรวัตถุ ในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐, ๑๕-๑๖, ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.