สัมภาษณ์สดเปิดใจ พระบิณฑ์ อาจิตปุญโญ(บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์) ที่วัดบางแวก 4/4

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=5POPC410jmo
ดู 1304 ครั้ง
สัมภาษณ์สดเปิดใจ พระบิณฑ์ อาจิตปุญโญ(บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์) ที่วัดบางแวก
ซึ่งในการบวชของอาตมาในครั้งนี้นั้น เกิดจากปณิธานที่แน่วแน่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน เป็นการบวชอย่างเรียบง่ายมิได้บอกบุญให้ใครๆทราบ แต่จะขอปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด จะขอเดินทางไปจาริกแสวงบุญตามรอยพระศาสดายังประเทศอินเดีย จะขอสร้างบุญกุศลให้ได้มากที่สุดในเวลาที่ได้มีโอกาสบวชเป็นพระภิกษุอยู่นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
https://variety.kachon.com/89146