พระบิณฑ์บรรลือฤทธิ์ ขอเชิญร่วมบุญการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญโบราณที่วัดบางแวก(ฉบับเต็ม)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Azea4hnfXQE
ดู 2263 ครั้ง
จึงถือได้ว่าพระสมเด็จไม้ช่อฟ้าวัดบางแวกเป็นพระเครื่องที่มีดีในตนเอง ทั้งวัตถุมวลสารที่นำมาจัดสร้างและพิธีกรรมการปลุกเสกก็ล้วนเข้มขลังเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเจตนาในการจัดสร้างก็เพื่อการกุศล เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของวัดบางแวก ที่มีอายุเก่าแก่โบราณกว่าสองร้อยปี
http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1836