พระบิณฑ์บรรลือฤทธิ์ ขอเชิญร่วมบุญการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญโบราณที่วัดบางแวก 3/3

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=jZa8b6i7T_A
ดู 1522 ครั้ง
จึงถือได้ว่าพระสมเด็จไม้ช่อฟ้าวัดบางแวกเป็นพระเครื่องที่มีดีในตนเอง ทั้งวัตถุมวลสารที่นำมาจัดสร้างและพิธีกรรมการปลุกเสกก็ล้วนเข้มขลังเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเจตนาในการจัดสร้างก็เพื่อการกุศล เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของวัดบางแวก ที่มีอายุเก่าแก่โบราณกว่าสองร้อยปี
http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1836