เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ที่ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ 01

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VVfEgxu3pws
ดู 2108 ครั้ง
ของรางวัลในปีนี้ก็สุดยิ่งใหญ่ เรามีรางวัลต่างๆให้น้องๆหนูๆได้จับสลากกันแบบไม่ต้องหยุดถึงสี่ชั่วโมงเต็มๆ ไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น จักรยาน 50 คันพัดลม 20 เครื่อง หุ่นยนต์-รถบังคับกว่า 300 ชิ้น กระเป๋า 500 ใบ ไข่ไก่สดๆ 500 แฟค เสื้อยึดอีก 300 ตัว และรางวัลอื่นอีกมากมายกว่า 3,000 ชิ้น น้องๆหนูๆที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ ที่ได้ร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ พี่น้องชาววัดอรุณ และกลุ่มพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรี
ร่วมจัดงานโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณ
https://variety.kachon.com/117031