กะฉ่อนพาเที่ยวงานประจำปีวัดบางแวก/3

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=6L8LEzb654s
ดู 2244 ครั้ง
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=596