ภาพประกอบเพลงดวงใจชาวธนบุรี ตากสินมหาราช

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ciGrKt5jBzo
ดู 2336 ครั้ง
ลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรีร่วมใจจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ 17 เมษาวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สำเร็จลุล่วงลงอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ สำหรับงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ 17 เมษาวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นการจดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งของพวกเราชาววัดอรุณและลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรี ซึ่งมีถิ่นฐานพักอยู่อาศัยในเขตพระราชวังเดิมของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาอย่างยาวนานกว่า 250 ปี ชาววัดอรุณและลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรีมีความรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ยาตาทวดของพวกเรา
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=741