กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ แจ้งรายละเอียดความสนุกสนานของงานแรลลี่ปลูกป่า กรุงเทพ - กาญจนบุรี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=s5YAkKDP3OI
ดู 2073 ครั้ง
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อร่วมโครงการนี้ได้ที่ นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ เบอร์ 089-891-7979 ครับ
https://variety.kachon.com/180304