สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นหนึ่งในชีวิตของคนชื่อ วิทย์ วัดอรุณ(น.ส.พ.นิติรัฐ ออนไลน์)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=lCYqKgBSBnc
ดู 2043 ครั้ง
((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นหนึ่งในชีวิตของคนชื่อ วิทย์ วัดอรุณ(น.ส.พ.นิติรัฐ ออนไลน์)
https://variety.kachon.com/296922