ภาพประกอบเพลงตำนานรบพระเจ้าตาก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Sw8KZwbve64
ดู 2426 ครั้ง
ลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรีร่วมใจจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ 17 เมษาวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สำเร็จลุล่วงลงอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ สำหรับงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ 17 เมษาวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นการจดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งของพวกเราชาววัดอรุณและลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรี ซึ่งมีถิ่นฐานพักอยู่อาศัยในเขตพระราชวังเดิมของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาอย่างยาวนานกว่า 250 ปี ชาววัดอรุณและลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรีมีความรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ยาตาทวดของพวกเรา
ร่วมจัดงานโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=741