รวมเพลงเรียม ดาราน้อย

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=7Fv7QsYXVow
ดู 1144 ครั้ง
๑กลับชลบุรีเถิดพี่๒โกรธพี่ไม่ลง๓คอยวันเธอใจเดียว๔คิดฮอดเมืองเหนือ๕แคนลำโขง๖งดเชื่อเบื่อทวง๗จดหมายฉบับที่ร้อย๘จ้างก็ไม่จอง๙ใจเต้น๑๐ดอกลำดวน๑๑ที่รักฉันมีแฟนใหม่แล้ว๑๒ที่รักฉันยอมเสียสละ๑๓ที่รักเรารักกันไม่ได้๑๔ทุ่งทองรอรัก๑๕น้องก็แน่๑๖น้ำตาคนชั่ว๑๗น้ำท่วมอีกแล้ว๑๘น้ำผึ้งเปรี้ยว๑๙บุญน้อย๒๐พ่อดอกตำแย๒๑เพลิน๒๒มนต์เสียงแคน๒๓มะพร้าวอ่อน๒๔แม่น้ำวิปโยค๒๕ไม่สำคัญหรอกพี่๒๖ร้องเรียกรัก๒๗รักฉันแล้วอย่ารักใครอีกนะ๒๘รักลวง๒๙เรียมสะอื้น๓๐เรียมสารภาพ๓๑ลาแล้วเมืองหลวง๓๒วอนกามเทพ๓๓วอนนางกวัก๓๔สวนสน๓๕สาวบางน้ำเปรี้ยว๓๖หนุ่มรำโทนสาวรำไทย๓๗หยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้๓๘เหมือนโดนคาถา๓๙อกช้ำ๔๐แอบร้องไห้๔๑ฮักแต้บ่มี