เทพธิดาดอยจีน

หมวดหมู่เพลงจีน
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=03KltVo6geo
ดู 1807 ครั้ง
弯弯的藤麻哟爬呀爬在大树上啊
วัน วัน ตี เถิ่ง มา โย ผา ยา ผา ไจ้ ต้า ซู่ ซั่ง อา

活泼的鱼儿游呀游呀游在清水塘
ฮว่อ ผอ ตี หวี เอ๋อร์ โหยว ยา โหยว ยา โหยว ไจ้ ชิง สุ่ย ถัง

美丽的山茶花哟开呀开在高山上啊
เหม่ย ลี่ ตี ซัน ฉา ฮวา โย ไค ยา ไค ไจ้ เกา ซัน ซั่ง อา

摆夷的姑娘愿呀愿呀愿嫁汉家郎
ไป่ อี๋ ตี กู เหนียง ย่วน ยา ย่วน ยา ย่วน เจี้ย ฮั่น เจีย หลาง

白白的睑蛋轻纱装啊
ไป่ ไป่ ตี เหลี่ยน ตั้น ชิง ซา จวง อา

苗条的身段俏模样啊
หมียว เถียว ตี เซิน ต้วน เชี่ยว หมอ ยั่ง อา

温柔的时候啊像呀像月亮哟
เวิน โหย่ว ตี สือ โฮ่ว อา เซี่ยง ยา เซี่ยง เยว่ เลี่ยง โย

热情的时候啊像呀像太阳
เย่อ ฉิง ตี สือ โฮ่ว อา เซี่ยง ยา เซี่ยง ไท่ หยาง
山上的男人我不爱哟
ซัน ซั่ง ตี หนัน เหยิน หว่อ ปู้ ไอ้ โย

一心哟只爱呀汉呀汉家郎哟汉家郎
อี้ ซิน โย จือ ไอ้ ยา ฮั่น ยา ฮั่น เจีย หลาง โย ฮั่น เจีย หลาง

弯弯的藤麻哟爬呀爬在大树上啊
วัน วัน ตี เถิ่ง มา โย ผา ยา ผา ไจ้ ต้า ซู่ ซั่ง อา

活泼的鱼儿游呀游呀游在清水塘
ฮว่อ ผอ ตี หวี เอ๋อร์ โหยว ยา โหยว ยา โหยว ไจ้ ชิง สุ่ย ถัง

美丽的山茶花哟开呀开在高山上啊
เหม่ย ลี่ ตี ซัน ฉา ฮวา โย ไค ยา ไค ไจ้ เกา ซัน ซั่ง อา

摆夷的姑娘愿呀愿呀愿嫁汉家郎
ไป่ อี๋ ตี กู เหนียง ย่วน ยา ย่วน ยา ย่วน เจี้ย ฮั่น เจีย หลาง

白白的睑蛋轻纱装啊
ไป่ ไป่ ตี เหลี่ยน ตั้น ชิง ซา จวง อา

苗条的身段俏模样啊
หมียว เถียว ตี เซิน ต้วน เชี่ยว หมอ ยั่ง อา

温柔的时候啊像呀像月亮哟
เวิน โหย่ว ตี สือ โฮ่ว อา เซี่ยง ยา เซี่ยง เยว่ เลี่ยง โย

热情的时候啊像呀像太阳
เย่อ ฉิง ตี สือ โฮ่ว อา เซี่ยง ยา เซี่ยง ไท่ หยาง

山上的男人我不爱哟
ซัน ซั่ง ตี หนัน เหยิน หว่อ ปู้ ไอ้ โย
一心哟只爱呀汉呀汉家郎哟汉家郎
อี้ ซิน โย จือ ไอ้ ยา ฮั่น ยา ฮั่น เจีย หลาง โย ฮั่น เจีย หลาง

弯弯的藤麻哟爬呀爬在大树上啊
วัน วัน ตี เถิ่ง มา โย ผา ยา ผา ไจ้ ต้า ซู่ ซั่ง อา

活泼的鱼儿游呀游呀游在清水塘
ฮว่อ ผอ ตี หวี เอ๋อร์ โหยว ยา โหยว ยา โหยว ไจ้ ชิง สุ่ย ถัง

美丽的山茶花哟开呀开在高山上啊
เหม่ย ลี่ ตี ซัน ฉา ฮวา โย ไค ยา ไค ไจ้ เกา ซัน ซั่ง อา

摆夷的姑娘愿呀愿呀愿嫁汉家郎
ไป่ อี๋ ตี กู เหนียง ย่วน ยา ย่วน ยา ย่วน เจี้ย ฮั่น เจีย หลาง