คอนเสริต์ เติ้งลี่จวิน ปี 1984

หมวดหมู่เพลงจีน
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=XwW3DM-jKQ0
ดู 2730 ครั้ง