อุโมงค์ขุนตาล - เหมืองแม่เมาะ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=j5jXIRf4tGU
ดู 1350 ครั้ง
พินิจนคร เหมืองแม่เมาะ นครลำปาง เมืองทันสมัยในกาลก่อน นครแห่งทรัพยากรใต้พื้นธรณี