พินิจนคร นครลำพูน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=UDwXB4O3mpM
ดู 1889 ครั้ง
พินิจนคร นครลำพูน ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรหริภุญไชย ปฐมราชธานีที่ยิงใหญ่ของภาคเหนือ