พินิจนคร (Season 3) ตอน บางระจัน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=8u_3GFz8tXs
ดู 2205 ครั้ง
ถิ่นวีรชนคนกล้า...พสุธาแหล่งโบราณคดีแม่น้ำน้อย
ออกอากาศ 1 กุมภาพันธ์ 2555