พินิจนคร (Season 1) ตอน คลองโอ่งอ่าง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=I2DZvcZ0Pf4
ดู 1785 ครั้ง
คลองโอ่งอ่าง ความยิ่งใหญ่รอบชายคลอง
ออกอากาศ : 6 เมษายน 2552