ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ พาเที่ยวมานมัสการ หลวงพ่อทองคำ วัดหงษ์รัตนาราม ธนบุรี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=RQIUh26T9Mc
ดู 1529 ครั้ง
งานโครงการน้อมรำลึกพระเจ้าตากสินมหาราช เยือนถิ่นกรุงธนบุรี โครงการนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคน 2559 โดยมีจุดเริ่มต้นของงานที่วัดนาคกลางวรวิหารซึ่งมีศาลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานอยู่ จากนั้นได้เคลื่อนขบวนจักรยานกว่า 100 คัน มายังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเที่ยวชมโบราณฐานต่างๆของวัดอรุณซึ่งมี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี เมื่อครั้งตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย จากนั้นเดินทางต่อไปยังพระราชวังเดิมในกองทัพเรือ เพื่อเยี่ยมชมเรื่อง ราวประวัติความเป็นมาของกรุงธนบุรีเมื่อครั้งเป็นราชธานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
http://variety.kachon.com/19698