การบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญโบราณอายุกว่า 200 ปี ที่วัดบางแวก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=vdIPorJHpU8
ดู 2803 ครั้ง
ศาลาการเปรียญโบราณของวัดบางแวกหลังนี้ มีอายุการสร้างย้อนหลังกลับไปถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย พื้นและตัวเรือนเป็นเรือนไม้สักทองทั้งหลัง ด้านบนเพดานของศาลาการเปรียญหลังนี้ยังมีภาพวาดจิตรกรรมโบราณเรื่องทศชาติชาดก เป็นฝีมือการวาดของช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในศาลาการเปรียญโบราณยังมีบุษบกโบราณสูง 12 เมตร ซึ่งกรมศิลปากรได้ทำการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไปแล้ว ศาลาการเปรียญของวัดบางแวกนั้นผ่านการเวลาใช้งานมาอย่างยาวนานถึง 200 กว่าปี เป็นมรดกของชาติที่พวกเราคนไทยควรจะอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นสมบัติของชาติของลูกหลานชาวไทยในรุ่นต่อๆไปเป็นอย่างยิ่ง
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=720