ไหว้พระ ๙ วัด จังหวัดลำพูน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=hXa6j7B2q8k
ดู 1461 ครั้ง
ไหว้พระ ๙ วัด จังหวัดลำพูน เที่ยวเมืองไทย วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดพระพุทธบาทตากผ้า วัดมหาวัน วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จามเทวี