อ.สมภพ พระธาตุพนม ตอน อุรังคธาตุ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=aaOvZ67kizI
ดู 1662 ครั้ง
ธรรมบรรยายโดย โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ พระแท้แห่งเถรวาทไทย
วัดไตรสิกขาทลามลตาราม วัดนิพเพธพลาราม อ.คำตากล้า จ. สกลนคร www.wattraisikkha.com
http://www.wattrisigkha.com https://www.facebook.com/thaizito.thaizito