พาชมวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน (Wat Phra That Hariphunchai @ Lamphun)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=XZtgx9eEl9U
ดู 1483 ครั้ง
พาชมวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน วัดเก่าแก่ สร้าขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์

http://www.sadoodta.com
เว็บท่องเที่ยวสะดุดตา