กะฉ่อนพาเที่ยว ชมซุ้มประตูยอดมงกุฏและยักษ์ที่วัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=DRt9_ZQfXZc
ดู 2240 ครั้ง
วันนี้กะฉ่อนพาเที่ยว นำท่านไปดูตำนานของกรุงธนบุรีที่ วัดอรุณราชวรารามมหาวรวิหาร คลิปแรกเราจะพาไปดูซุ้มประตูยอดมงกุฏ และเรื่องเล่าความเป็นมาของยักษ์วัดแจ้งอันโด่งดัง
http://www.kachon.com/tour/detail.asp?id=5