พินิจนคร (Season3) ตอน ลำปาง1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=BtHXJODaFvw
ดู 2263 ครั้ง
เดินทางสู่นครลำปาง ชุมทางไม้สักแห่งอุดรทิศ เส้นทางชีวิตริมแม่วัง ณ เมืองเขลางค์
ออกอากาศ 27 กรกฎาคม 2555