พิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่วัดอรุณราชวราราม บวงสรวง2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Eh3E8EKZaJI
ดู 2313 ครั้ง
พิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่วัดอรุณราชวรารามพิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณตากสินมหาราชชาววัดอรุณชาววัดอรุณวัดอรุณราชวราราม ตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณกะฉ่อนพระเครื่อง ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอมกะฉ่อนกะฉ่อนดอทคอม กะฉ่อนพากินพาเที่ยว