วิธีเลี้ยงปลาดุกด้วยมะละกอ บ้านเขากลม กระบี่

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=5N-5a_2KEF0
ดู 3624 ครั้ง
แนะนำและเลี้ยงปลาดุกโดย สงวน มงคลศรีพันเลิศ ศูนย์เรียนรู้บ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล กระบี่