เกษตรสร้างชาติ : เกษตรผสมผสาน แค่ 1 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 2 แสน

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ZciQoUNDFj8
ดู 3033 ครั้ง
คลิกอ่าน ► http://www.tnamcot.com/content/102079
"ลุงสุชล" เกษตรกรชาวสมุทรสงคราม นำแนวคิดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่สวนมะพร้าวผสมผสานไม้พืช ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 1 ไร่ ทำให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้กว่า 200,000 บาท/ปี

ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท | เป็นกลาง น่าเชื่อถือ มืออาชีพ
► http://www.tnamcot.com
► https://www.facebook.com/tnamcot
► https://www.twitter.com/tnamcot
► https://instagram.com/tnamcot
► https://www.youtube.com/tnamcot
ดูข่าวย้อนหลัง
► https://www.tnamcot.com/programs