มะนาวแป้นเกรียงไกร เปิดถุงพลาสติก ที่เสียบยอดมะนาว "แป้นเกรียงไกร"บนต้นตอส้มโอ

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=yBZhCE0dNU8
ดู 1460 ครั้ง
ครบ ๑ เดือนพอดี หลังจากที่ทำการเสียบยอด "มะนาวแป้นเกรียงไกร" บนต้นตอส้มโอ ปรากฏว่า ยอดที่เสียบ ติดทุกต้น