เกษตรทำเงิน : เทคนิคเลี้ยงมดแดงง่ายๆ ไข่ขายได้ กก.ละ 300-500 บ.

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=mBk20hQXZQU
ดู 5427 ครั้ง
ช่วงฤดูแล้งแบบนี้ อาหารที่ชาวอีสานนิยมบริโภค คือ ไข่มดแดง ซึ่งราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 300-500 บาท โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะออกไปหาตามธรรมชาติ แต่มีเกษตรกรรายหนึ่งที่ จ.สกลนคร เลี้ยงมดแดงตามธรรมชาติ ด้วยเทคนิคง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้