รายการหอมแผ่นดิน ตอน สิบปากว่าไม่เท่ามือทำ

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=mUb7bLanD0k
ดู 2664 ครั้ง
บุญยัด สามารถ หรือ ลุงเขียว เกษตรกรปลูกมะนาวในวงท่อซีเมนต์ แห่งอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ผู้พลิกตัวเองจากคนที่จนที่สุดในอำเภอมาเป็นเจ้าของสวนมะนาว ประกายความหวังจากการดูรายการเกษตรทางโทรทัศน์ทำให้ลุงเขียวลุกขึ้นมาปลูกมะนาว ลุงเขียวอาจไม่ใช่คนแรกที่ค้นพบแนวทางการประกอบอาชีพจากการดูรายการโทรทัศน์แต่ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังในการลงมือทำในสิ่งที่ได้ยินมา ทำให้ลุงเขียวค้นพบคำตอบให้กับชีวิต