เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำนา1ไร่ได้เงิน1แสน (ตอนที่ 3) โดย สังข์ ละหานทราย

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=-wwcnkySRLw
ดู 1350 ครั้ง
26 ตุลาคม 2557 วันนี้ทดสอบให้อาหารปลาสูตรใหม่(สูตรหมักโคลน)
และทดลองปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้ทำอาหารปลา
สนใจเยี่ยมชม ติดต่อ 089-6787575 ตลอดเวลาครับ

รับชมตอนอื่น ๆได้ครับ
ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=jpcJj2wgKdk
ตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=1rmogb2J8jw
ตอนที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=-wwcnkySRLw (ตอนที่ท่านกำลังชม)
ตอนที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=fpnlHfH-XsM
ตอนที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=G1uA434UqHc
เพิ่มอีก 1 ตอนครับ เป็นภาพรวมตั้งแต่ต้น จนจบฤดูกาล
https://youtu.be/bfhOwxtMqSk
ตอนที่ 6 https://www.youtube.com/watch?v=bmTES5kjSOw&feature=youtu.be