เรื่องของกบบ้านแม่หาด260454p1.flv

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=9Zj7G3Y9HUw
ดู 2110 ครั้ง
บ่อเลี้ยงกบแม่หาด26เมย.54
‎26 เมย.54 ซ้ำไปที่แผลเดิมภาพที่เห็น บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 30 ครัวเรือนเป้าหมาย อบรมสาธิตการทำบ่อเลี้ยงกบ และก็เมล็ดพันธ์นิดๆหน่อย ร่วมกับภาคีพัฒนา บูรณาการ ภารกิจ พื้นที่ เป๊ะ!!! กศน.เจ้ามือ ทหารวิทยากรและแรงงาน พัฒนาชุมชน ชี้เป้าสนับสนุน ชาวบ้าน ร่วมทำ เฉกเช่นเดียวกับอีก 2 บ้าน คือ บ้านเวียงแหง และ บ้านป่าไผ่