บรรเลงเพลงไทยเดิม ๒๐ เพลง { 2 HOUR }

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=WzCL4nm-_Cc
ดู 6007 ครั้ง
เพลงไทยเดิมเพราะ ๆ ๒๐ เพลงต่อเนื่อง
...............รายชื่อเพลงมีดังนี้..........
- จันทร์
- นางครวญ
- ลาวกระแตเล็ก
- การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้
- เขมรไทรโยค
- ลาวเล่นน้ำ
- เขมรพายเรือ
- ลาวดำเนินทราย
- เขมรไทรโยค 3 ชั้น
- นางครวญ
- โหมโรงมหาฤกษ์
- ลาวดวงดอกไม้
- ขอมเงิน(เถา)
- ลาวดำเนินทราย
- ลาวล่องน่าน
- โหมโรงปฐมดุสิต
- ลาวกระแตเล็ก
- ลาวดวงดอกไม้
- ลาวเล่นน้ำ
- จันทร์