จำรัส เศวตาภรณ์ - The River Of Forever สายน้ำนิรันดร์ เพลงบรรเลง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=vkyCnIrbsdE
ดู 5193 ครั้ง
01 สายน้ำนิรันดร์
02 กวีบทสุดทายณ.ลำน้ำนีรันดร์กาล
03 เมื่อสายลมพัดผ่าน
04 นทีธารสู่นิมานรดี
05 สองฟากฝั่งน้ำ
06 ไม่ไกลเกินฝัน
07 กลับสู่ความหมายนิรันดร์
08 สายน้ำไม่ไหลกลับ
09 สะพานข้ามปราศนาการนที
10 อุปรากรแห่งสายน้ำ