เพลงบรรเลง ชุดเนรัญชรา

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=zHY65uUZAY8
ดู 2797 ครั้ง
เกี่ยวกับผู้ประพันธ์เพลง

จำรัส เศวตาภรณ์ เป็นทั้งนักดนตรี และนักประพันธ์เพลง เกิดเมื่อ 9 ธันวาคม พ.ศ.2498 เป็นชาวฝั่งธนโดยกำเนิด

จำรัส เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ๆวัดประยูรวงศาวาส การได้อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้จำรัส ได้ซึมซับเอาบรรยากาศความงดงามของชีวิตและปรัชญาแห่งสายน้ำนี้มาตั้งแต่เด็ก เขาเติบโตมากับสายน้ำนี้ ได้เดินข้ามสะพานพุทธที่ทอดข้ามลำน้ำเชื่อมความสันโดษของฝั่งธนบุรี และความศิวิไลซ์จากฝั่งพระนคร นอกจากนั้นจากการที่มีแหล่งพำนักอยู่ใกล้กับวัดประยูรฯ เขาได้รับรู้ถึงปรัชญาแห่งชีวิต การเกิด แก่ เจ็บ ตาย จากการที่ได้พบกับความเศร้าโศกเสียใจของผู้คน กับการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักอยู่แทบทุกวัน จนวันหนึ่งก็มาถึงญาติสนิท และบิดาของเขาเอง

แม้ฐานะการเงินของครอบครัวจะไม่ค่อยราบรื่นนัก แต่จำรัสก็ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดในยุคนั้น จน จบชั้นอุดมศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่เรียนอยู่ จำรัสก็ได้ทำงานด้วยการเป็นนักดนตรี ร้องเพลงตามห้องอาหารบ้าง ไนท์คลับบ้างอยู่เกือบ 10 ปี แทบไม่น่าเชื่อที่เขาไม่เคยได้รับการศึกษาทางด้านดนตรีอย่างจริงๆจังๆเลย มุมมองและจินตนาการต่างๆในการสร้างผลงานเพลงของเขาล้วนมาจากประสบการณ์ ในการเล่นดนตรีและจิตวิญญาณที่ได้จากสายน้ำ และการเวียนว่ายของชีวิตที่เขาได้พบเห็นมาตั้งแต่เด็ก

จำรัส เศวตาภรณ์ ได้แต่งเพลงไว้มากมาย ส่วนใหญ่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ มีภาพยนตร์ไทยนับ 100 กว่าเรื่อง เพลงเกือบ 1000 เพลงที่เขาเป็นผู้แต่ง เสียดายที่เพลงจำนวนมากมิได้มีต้นฉบับที่สมบูรณ์เก็บไว้ เขาได้รับรางวัลมากมาย ทั้งรางวัลในประเทศและต่างประเทศ (รางวัลต่างประเทศ Best Music ASIA PACIFIC FILM FESTIVAL 1987 ที่ประเทศไต้หวัน )

จำรัสได้สร้างผลงานเพลง Healing....Meditation ... Relaxing ไว้หลายชุด เนรัญชรา The Naerunchara river ซึ่งบรรยายถึงสายน้ำเนรัญชรา สายน้ำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ เป็นหนึ่งในผลงานนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก... http://thai.greenmusic.org/index.php?mode=frontweb&lang=eng&file=genBio