บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอังคาร ๘ จบ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=xzFmUrF1raw
ดู 1804 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอังคาร ๘ จบ บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
สวดวันละ ๘ จบ จะมีความสุขทุกวันคืน
พระประจำวันเกิด ปางไสยาสน์
ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวา เมื่อคราวจะปรินิพพานหลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดทายไปตามพระวรกายเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวางอยู่ที่พื้นข้างพระวรกาย พระบาทซ้ายทับพระบาทขวาลักษณะตั้งซ้อนกัน
วันอังคาร คาถาว่า " ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง" (สวดวันละ 8 จบ) ชื่อ ฝนแสนห่า ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)