ทำวัตรเช้า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=-3zi6J6wvEQ
ดู 1936 ครั้ง
ทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (สวนโมกขพลาราม)
http://www.kalyanamitra.org/monvitarn/monvitarn.pdf
ได้เปิดดู วิธีสวด,เสียงสวดและ คำสวดหลายๆที่ คำสะกดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน (อ่านออกเสียงและบทสวด) ก็จะต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้น แล้วนำมาใส่ตามเสียงสวด อาจจะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง แต่ได้พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับ