พุทธชัยมงคลคาถา

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=I3cWh5Cat44
ดู 2513 ครั้ง
พุทธชัยมงคลคาถาเป็นบทสวดมนต์ที่แพร่หลาย นิยมนำมาใช้ในการสวดมนต์ภาวนา โดยมีความเชื่อกันว่า หากได้สวดชัยมงคลคาถาเป็นประจำ อุปสรรคอันตรายจะหมดสิ้นไป และความสำเร็จ ความสวัสดีมีชัยในด้านต่างๆ จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิต

บทสวดพุทธชัยมงคลคาถานี้ กล่าวถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ต่อบุคคลผู้เป็นศัตรู ๘ ครั้ง คือ ชัยชนะต่อพระยามาร, อาฬวกยักษ์, ช้างนาฬาคีรี, นางจิญจมาณวิกา, จอมโจรองคุลีมาล, สัจจกนิครนถ์, นันโทปนันทนาคราช และท้าวพกาพรหม

หรือเป็นชัยชนะ ๘ ประการ คือ ชนะศัตรูหมู่มาก, ชนะใจคนกระด้างกระเดื่อง, ชนะสัตว์ดุร้าย, ชนะโจรภัย, ชนะการกลั่นแกล้งใส่ร้าย, ชนะในการโต้เถียง, ชนะเล่ห์เหลี่ยม และชนะคนมีมิจฉาทิฏฐิ

พุทธชัยมงคลคาถานี้แพร่หลายในหลายประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และศรีลังกา ชื่อเต็มของบทสวดมนต์นี้ คือ ชยมังคลอัฏฐกคาถา (อ่านว่า ชะยะมังคะละอัตถะกะคาถา) แต่ส่วนใหญ่จะเรียกกันสั้นๆ ตามคำขึ้นต้นว่า คาถาพาหุง

ประวัติความเป็นมาของพุทธชัยมงคลคาถาค่อนข้างสับสน บางท่านก็ว่าน่าจะแต่งโดยพระลังกาในราว พ.ศ. ๙๐๐ บางท่านก็ว่าน่าจะแต่งโดยพระพม่าเมื่อครั้งพม่ามีอิทธิพลเหนือล้านนาไทย แต่บางท่านก็ว่าน่าจะแต่งขึ้นใหม่สมัยพระนเรศวรทรงรบชนะพระมหาอุปราชา

ขอบคุณข้อมูลจาก ....... http://angkarn.siamtapco.com/book/book01-00.htm