เสียงสวด พาหุงมหากา อิติปิโส108 - หลวงพ่อจรัญ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=X2OatExfk-U
ดู 989 ครั้ง
Playlist https://www.youtube.com/watch?v=X2OatExfk-U&index=2&list=PLuks6qegFh7jscpWje4TDDb2UkqQi4j8j

0:10 มหานมัสการ
0:39 พระพุทธคุณ
1:05 พระธรรมคุณ
1:24 พระสังฆคุณ
2:20 พุทธชัยมงคลคาถา
5:48 ขัยปริตร
7:10 ภะวะตุสัพ
7:59 อิติปิโส 108