ฟังพระพุทธมนต์

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=cHPHLfsw3XQ
ดู 2827 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ ฟังพระพุทธมนต์
สวดชุมนุมเทวดา ( เชิญเทวดาให้มาร่วมฟังธรรม )
บทสวดนมัสการ(นะโม)
ไตรสรณคมน์ (กล่าวถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง)
นะมะการะสิทธิคาถา (บทแสดงความนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต เพื่อขจัดอุปัทวันตรายทั้งปวง)
นะโมการะอัฏฐะกะ (นะโม ๘ บท) (บทสวดนอบน้อมพระรัตนตรัย ขอความสวัสดีจงมีแก่ผู้ฟัง)
มงคลสูตร (พระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดสิริมงคล)
รัตนสูตร (ว่าด้วยรัตนทั้ง 3 คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ สวดเพื่อปัดเป่าอุปัทวันตรายให้หมดไป)
กะระณียะเมตตะสูตร (ว่าด้วยการเจริญเมตตา ไปไหนมาไหนให้คน เทวดารักใคร่เมตตา)
ขันธปริตร (ว่าด้วยพระพุทธมนต์สำหรับป้องกันสัตว์ร้ายพวกอสรพิษ)
โมระปริตร (คาถาของนกยูงทองทำให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง)
วัฏฏกปริตร (คาถานกคุ่ม ทำให้แคล้วคลาดจากอุปัทวันตรายทั้งปวง)
ธะชัคคะปริตร (สวดระลึกถึงพระรัตนตรัยทำให้ความกลัวหายไป)
ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพดาทั้งปวง จงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพดาทั้งปวง จงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพดาทั้งปวง จงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ