พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร 13 ก.ย. 51

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=fhZGlvnua_M
ดู 2149 ครั้ง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร เพื่อให้เกิดสันติสุข ความสงบสุข และความร่มเย็นเป็นสุขแด่ประเทศชาติบ้านเมือง และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว