โอสถะปริตร สวดเป็นยารักษาโรค

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Hscv7K8KW5o
ดู 1833 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ โอสถะปริตร สวดเป็นยารักษาโรค
เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ
อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป
ขอทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี
เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ
อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย
ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงินาศไป
ขอภัยทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

เพราะทำความเคารพพระสงฆรัตนะ
อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงินาศไป
ขอโรคทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี