มงคลจักรวาฬใหญ่ สร้างเสริมบารมี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Y-7h015c8_8
ดู 1397 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ มงคลจักรวาล น. จักรวาลที่มนุษย์อยู่ เหล่าพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าในพิภพนี้มีอยู่หลายจักรวาล จักรวาลหนึ่งๆ ย่อมประกอบด้วยดาวใหญ่ดวงหนึ่งเป็นหลัก และมีดาวหรือโลกอีกหลายดวงเป็นบริวาร ในจักรวาลอื่นๆ ไม่มีพระพุทธเจ้าไปบังเกิด จำเพาะมีแต่ในจักรวาลที่เราอยู่นี้จึงเรียกว่า มงคลจักรวาล คือ เป็นจักรวาลที่มีสิ่งเป็นสิริมงคล; บทสวดของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นบทให้พร มีอยู่บทหนึ่งชื่อ มงคลจักรวาล คือเป็นบทที่อ้างสิ่งที่เป็นมงคลทั่วทั้งจักรวาลมาอำนวยพร แยกเป็น ๒ อย่าง อย่างย่อเรียกว่า มงคลจักรวาลน้อย อย่างพิสดารเรียกว่า มงคลจักรวาลใหญ่.